Az alapítvány célja, tevékenysége, felépítése, szervezete

A fiatalon, életének 34. évében, meghalt Gábor Zita a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetben Chava Baruchhal - aki kolleganője, mentora s később anyai barátnője volt - világszerte ismert és elismert módszereket dolgozott ki a Holokauszt oktatásában, az emberiség e máig feldolgozhatatlan tragédiájának megismertetésében. Gábor Zita ezen a területen végzett munkájáért Chava Baruchhal együtt -2005. augusztus 20-án megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Az alapítvány célja, hogy megőrizze Gábor Zita emlékét úgy, hogy a Holokauszt tanításával hivatásszerűen foglalkozó pedagógusok folyamatosan olyan új, korszerű ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek segítséget nyújtanak munkájuk színvonalas végzéséhez.

Ezért az alapítvány a társadalmi, a kulturális, a tudományos és a művészeti élet valamennyi területére kiterjedő pályázatot ír ki minden évben. Pályázatot minden olyan magánszemély, vagy intézmény benyújthat, aki (amely) egyetért az alapítvány céljával, és úgy gondolja, hogy - az élet bármely területén kifejtett - tevékenysége a fenti célt szolgálja.

A pályázat benyújtásának konkrét feltételeit a Kuratórium által felkért Szakértő Testület dolgozza ki. A beérkezett pályázatokat ugyanez a testület bírálja el és tesz javaslatot az ösztöndíjat elnyerő személy(ek)re, illetve intézmény(ek)re. A pályázat adott évi nyertesé(ei)ről a Kuratórium dönt. A döntést a Kuratórium hozza nyilvánosságra.

A pályázat nyertese(i), az adott évben egyszeri, legalább százezer forintos ösztöndíjban részesül(nek) és megkapják a "Gábor Zita Alapítvány, Élni az Életet", feliratot tartalmazó tűzzománc emlékérmet, vagy plakettet.

A Kuratórium feladata, hogy az alapítvány jó hírét megteremtse, azt minél szélesebb körben terjessze itthon és külföldön egyaránt. Ennek érdekében működjön együtt a Holokauszt éveiben történtekkel foglalkozó kutatókkal, oktatókkal és intézményekkel.

Gábor Zita Alapítvány.